Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACTUACIÓ REALITZADA AMB FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Ajut pla de dinamització local 2019 PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER DE LA FONT DEL XIPRER D’ACCÉS AL NUCLI DE FONTLLONGA Cost de l’actuació 17.468,44 € Import subvenció atorgada: 5.000,00 € S’informa que la Diputació de Lleida va aprovar en data 14/09/2020 mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 23/2020, concedir un ajut per import de 5.000,00 € dins la línia d’ajuts de pla de dinamització local, anualitat 2019, núm. d’expedient 202000263, per a la pavimentació d’un tram del carrer de la Font del Xiprer d’accés al nucli de Fontllonga. Actuació subvencionada per la DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DILLUNS 28 NOVEMBRE 2022