Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACTUACIÓ REALITZADA AMB FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Ajut pla de cooperació municipal per a inversions 2020-2021 PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER DE LA FONT DEL XIPRER D’ACCÉS AL NUCLI DE FONTLLONGA Cost de l’actuació 17.468,44 € Import subvenció atorgada: 8.000,00 € S’informa que la Diputació de Lleida va aprovar en data 04/10/2021 mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 32/2021, concedir un ajut per import de 8.000,00 € dins la línia d’ajuts de cooperació municipal per a inversions, anualitat 2020, núm. d’expedient 202101395, per a la pavimentació d’un tram del carrer de la Font del Xiprer d’accés al nucli de Fontllonga. Actuació subvencionada per la DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DILLUNS 28 NOVEMBRE 2022